STRUČNA USAVRŠAVANJA

Profesionalni razvoj svih zaposlenih je naš imperativ. Naša kompanija omogućava svakom zaposlenom obrazovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje u toku perioda rada kako bi se što više doprinelo kvalitetu i bržem procesu rada. U interesu kompanije je da stvara kvalitetnog i zadovoljnog pojedinca koji će biti motivisan da se dadatno zalaže ne samo za uspeh kompanije već i za sopstveno napredovanje...

DOBRA ATMOSFERA

Jedan od naših glavnih prioriteta i ciljeva je održavanje pozitivne atmosfere na poslu uz negu dobrih međuljudskih odnosa. Na taj način povećava se efikasnost obavljanja posla, smanjuje nezadovoljstvo zaposlenih što se sve odražava i na njihov privatni život.

ZDRAVLJE

Takođe jedan od naših glavnih prioriteta je i briga kako o telesnom tako i o mentalnom zdravlju zaposlenih jer jedino zdrav ćovek može biti srećan i zadovoljan čovek i na kraju dobar radnik koji može doprineti prosperitetu jedne kompanije. Svake godine naša kompanije obezbeđuje redovan sistematski pregled za svakog zaposlenog u jednoj od opšte priznatih poliklinika u Novom Sadu. Zašto je to nama bitno? Preventivnim pregledom mogu se na vreme otkriti zdravstveni problemi pre nego što do njih dođe ili dovoljno rano za uspešan ishod lečenja.

TEAM BUILDING

Kao što smo već naveli veliku važnost pridajemo održavanju dobrih međuljudskih odnosa koji se grade i produbljuju u trenucima opuštenosti. Druženje u vidu slobodnih aktivnosti praktikujemo na kraju radne nedelje, petkom posle 12h u toku radnog vremena. Pored toga jednom do dva puta godišnje planiramo u dogovoru sa zaposlenima zajedničke aktivnosti i druženja van Novog Sada u trajanju od po nekoliko dana.

TIMSKI RAD

U našoj kompaniji sve zaposlene povezuju isti ciljevi. Svako od zaposlenih dobija određeni zadatak koji samostalno obavlja i vodi ceo proces rada do krajnjeg proizvoda. Međutim organizovani smo tako da svako od zaposlenih može da zatraži pomoć ostalih kolega kako bi se posao obavfikasnije i lakše.