Tangram projekt D.O.O.


Kompanija koja je osnovana i počela sa radom 18. maja 2011. godine u Novom Sadu. Osnovni motiv za početak samostalnog rada nam je bila želja da svojim znanjem i kvalitetom izađemo na tržište i budemo jedna prepoznatljiva firma. Osnovne delatnosti Tangram projekt d.o.o. Novi Sad su pružanje projektantsko-inženjerskih usluga svih vrsta u sektoru putarstva i saobraćaja, vršenje stručno-tehničkog nadzora nad izvođenjem objekata niskogradnje, pružanje konsultantskih usluga u okviru tehničkih rešenja pomenutih objekta i administrativnih procesa. . .


Projektno-tehničku dokumentaciju izrađujemo za sve nivoe detaljnosti: generalni projekat, idejno rešenje, idejni projekat, projekat za građevinsku dozvolu, projekat za izvođenje kao i projekat izvedenog objekta.

Klijenti


Spektar naših klijenata je izuzetno širok, od državnih i opštinskih institucija, javnih preduzeća, pa do privatnih investitora. Ostvarili smo uspešnu saradnju sa mnogim projektantskim kućama i biroima različitih vrsta inženjerskih delatnosti. Našim klijentima dajemo sigurnost i pouzdanost zbog odličnog poznavanja administrativnih procesa kroz koje klijent mora da prođe i višegodišnje odlične saradnje sa javnim preduzećima. Uvek se trudimo da ostvarimo odličnu saradnju sa Investitorom koja je ključ kvalitetnog izvršenja posla u predviđenom roku. Svakoj ideji prilazimo sa puno entuzijazma i energije gde u saradnji sa našim saradnicima i stručnim timom pronalazimo najbolja rešenje. Naša kompanija zainteresovana je za međusobnu saradnju sa drugim organizacijama u zemlji i regionu kako kroz izradu projektno tehničke dokumentacije, tako i kroz zajednički nastup na tenderima u svrhu formiranja većih timova u poslovima sa trećim licima.

Politika TANGRAM PROJEKT-a je kvalitet i zadovoljnost klijenata na prvom mestu, bez obzira na obim i složenost izrade projektno-tehničke dokumentacije.