MILICA TANOVIĆ, Dipl.građ.inž.

Vlasnik, Direktor, Odgovorni projektant

e-mail: milicatanovic@tangramprojekt.com

Dve decenije radnog iskustva u rukovođenju firmom, nabavci i izvršenju poslova. Priprema ponude i tendersku dokumentaciju za projektovanje u oblasti saobraćajne infrastrukture,uz konstantan rad i komunikaciju sa Investitorima, klijentima i podizvođačima. Pruža konsultantske usluge u vezi sa zakonodavnim procedurama, a specijalista je za oblast projektovanja svih vrsta kolovoznih konstrukcija, rukovođenje i izradu projektnih dokumentacija od početne faze, pa do završetka, predaje i prihvatanja od strane Investitora. Koordinator tehničke komisije prilikom vršenja tehničkih pregleda objekata. Poseduje licence: broj 315 E090 06 od 07.12.2006.za odgovornog projektant saobraćajnica izdate od inženjerske komore Srbije i broj 443M02121 od 18.03.2021. za odgovornog izvođača radova izdate od Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

MILAN TANOVIĆ, Dipl.građ.inž.

Direktor, Odgovorni projektant

e-mail: milantanovic@tangramprojekt.com

Dugogodišnje rukovođenje firmom, nabavka i izvršenje poslova, priprema ponuda i tenderskih dokumentacija za projektovanje u oblasti niskogradnje, rad i komunikacija sa investitorima, klijentima i podizvođačima. Konsultantske usluge u vezi sa zakonodavnim procedurama. Specijalista za oblast projektovanja kolovoznih konstrukcija, rukovođenje i izradu projektnih dokumentacija od početne do završne faze, predaje i prihvatanja od strane investitora. Poseduje licence: broj 315 I261 09 od 17.12.2009.god. za odgovornog projektanta saobraćajnica izdate od inženjerske komore Srbije i broj 443M02021 od 18.03.2021.god. za odgoornog izvođača radova izdate od Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, zatim licence broj 000091 od 17.10.2022.god. za revizora bezbednosti saobraćaja i broj 000096 za proveravača bezbednosti saobraćaja izdate od Agencije za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.

VLADIMIR MIHAJLOVIĆ, Mast.inž.građ.

Rukovodilac projektnog tima, Odgovorni projektant

e-mail: vladimirmihajlovic@tangramprojekt.com

Rukovođenje, koordinacija i upravljanje projektnim timom, odgovoran za kompletnu i blagovremenu izradu tehničke dokumentaciju i ostalih propratnih zadataka koje prate predmetnu dinamiku. Poseduje broj licence: 343I 330 22 od 02.02.2023.za odgovornog projektant za stručnu oblast građevinsko inženjerstvo uže stručne oblasti saobraćajna infrastruktura izdato od Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

ALEKSANDRA PETROVIĆ, Mast.inž.saobr.

Odgovorni projektant

e-mail: aleksandrapetrovic@tangramprojekt.com

Projektovanje, koordinacija i upravljanje projektima, Timski rad, Izrada projekata saobraćajne signalizacije i opreme puta, Izrada projekata saobraćajne signalizacije za vreme izvođenja radova, odgovorna za savesno, stručno i blagovremeno obavljanje zadataka.Poseduje broj licence: 371I 143 21 od 08.02.2022.za odgovornog projektant za stručnu oblast saobraćajno inženjerstvo uže stručne oblasti drumski saobraćaj (SP 07-01) izdato od Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

NIKOLA DRČELIĆ, Mast.inž.građ.

Projektant

e-mail: nikoladrcelic@tangramprojekt.com

Projektovanje, Rad u timu kao projektant saradnik uz profesionalnu saradnju i konsultacije sa odgovornim projektantima, aktivno učestvovanje u izradi projekata saobraćajnica, odgovoran za savesno, stručno i blagovremeno obavljanje zadataka.