Najznačajniji projekti

Projekat za izvođenje (PZI) saobraćajnica u radnoj zoni na k.p. 6069/42 u opštini Odžaci, JP Direkcija za izgradnju Odžaci – 2015.
Projekat za građevinsku dozvolu (PGD) saobraćajnica u radnoj zoni na k.p. 6069/42 u opštini Odžaci, JP Direkcija za izgradnju Odžaci – 2015.
Projekat za izvođenje (PZI) saobraćajnica u radnoj zoni na k.p. 6069/42 u opštini Odžaci, JP Direkcija za izgradnju Odžaci – 2015.
Tehničke dokumentacije poboljšanja raskrsnice opštinskog puta Odžaci-Ratkovo i državnog puta II reda broj 106 na ulasku u Odžake iz smera Ratkova (izrada rešenja kružne raskrsnice), JP Direkcija za izgradnju Odžaci – 2013.
Glavni projekat rekonstrukcije Ulice Jurija Gagarina u Centralnom delu Odžaka, JP Direkcija za izgradnju Odžaci – 2013.
Glavni projekat izmeštanja državnog puta I A reda broj 2 (stari naziv M-22) Beograd-Ljig na području eksploatacije površinskih kopova kolubarskog basena L=7.247 km, PD RB „Коlubara“ – 2014.
Projekat izvedenog stanja objekta rehabilitacija i dogradnja državnog puta prvog B reda broj 24 ( stara oznaka M-5 ) od km 789+456.00 do km 808+135.92, JP „PUTEVI SRBIJE“ / „RATKO MITROVIĆ-NISKOGRADNJA“ D.O.O – 2013.
Glavni projekat saobraćajnih površina rehabilitaciono-turističkog odmarališta „Sanitas“ u nacionalnom parku „Fruška gora“ na području K.O. Irig, JP „PUTEVI SRBIJE“ / „RATKO MITROVIĆ-NISKOGRADNJA“ D.O.O – 2013.
Projekat izvedenog stanja objekta rehabilitacija i dogradnja državnog puta prvog B reda broj 24 ( stara oznaka M-5 ) od km 789+456.00 do km 808+135.92, JP „PUTEVI SRBIJE“ / „RATKO MITROVIĆ-NISKOGRADNJA“ D.O.O – 2013.
Glavni projekat saobraćajnih površina rehabilitaciono-turističkog odmarališta „Sanitas“ u nacionalnom parku „Fruška gora“ na području K.O. Irig, Fondacija porodice Selak „Glasmira – voice of peace“ – 2012.
Dopuna Glavnih projekata deonica autoputa E-75 i E-80 Građevinski projekat instalacija i opreme na naplatnim rampama: – E80, deonica 7 Sukovo – Dimitrovgrad (čeona naplatna rampa „Dimitrovgrad“) – E75 Grabovnica – Grdelica (bočna naplatna rampa u okviru petlje „Grdelica“) – E75 Gornje Polje – Caričina Dolina (bočna naplatna rampa u okviru petlje „Predejane“) – E75 Vladičin Han – Donji Neradovac (bočna naplatna rampa u okviru petlje „Vranje“) – E75 Donji Neradovac -Srpska Kuća (bočna naplatna rampa u okviru petlje „Bujanovac 1“) – E75 Srpska Kuća – Levosoje (bočna naplatna rampa u okviru petlje „Bujanovac 2“) , „KORIDORI SRBIJE“ D.O.O. – 2012.
Pregled i provera (Design Check and Review) Glavnog projekta za Autoput E763: Beograd – Južni Jadran, SektorII: Ljig – Požega, Deonica 1: Ljig (Donji Banjani) – Boljkovići od km 77+118.23 do km 87+839.45; Deonica 2: Boljkovići – Takovo od km 87+839.45 do km 100+412.01; Deonica 3: Takovo – Preljina od km 100+412.01 do km 117+477.02, Ukupna dužina 40.36 km, „CENTRALNA PUTNA LABORATORIJA“ d.o.o. Novi Sad – 2012.
Glavni projekat poboljšanja ukrštaja državnog puta I-Breda broj 24 ( stara oznaka puta M-5 ) na km 791+185.64 i ulice Obilićeve u Boljevcu, JP „Putevi Srbije“ / “Ratko Mitrović – niskogradnja” d.o.o. – 2012.
Projektna dokumentacija za poboljšanje tri ukrsna mesta državnog puta prvog B reda broj 24 ( stara oznaka M-5 ) i ulica u Boljevcu, kao i priključka kod AMSS na deonici od km 789+456 do km 791+185, u okviru projekta rehabilitacije dogradnje magistralnog puta M-5, deonica Boljevac-Selište od km 789+456 do km 807+874, JP „Putevi Srbije“ / “Ratko Mitrović – niskogradnja” d.o.o. – 2012.
Idejno rešenje ukrštaja Jadransko-Jonskog i autoputa Bar-Boljare: -u zoni Strganice -u zoni Smokovca , OPŠTINA PODGORICA, 2012.
Glavni projekat za sportsko rekreativno turistički kompleks „Štrand“ kod Bogojeva, JP Direkcija za izgradnju Odžaci – 2011.
Glavni projekat Autoputa E-75, Novi Sad-Beograd-Niš, deonica: Batajnica-Dobanovci, Lot A1: petlja ”Batajnica” od km 184+738.24 do km 188+680.00, PE ’’Roads of Serbia‘‘ / JV GP „PLANUM“ A.D & „RATKO MITROVIĆ – Niskogradnja“ d.o.o. – 2011.
Idejni projekat Autoputa E-75, Novi Sad-Beograd-Niš, deonica: Batajnica-Dobanovci, Lot A1: petlja ”Batajnica” od km 184+738.24 do km 188+680.00, PE ’’Roads of Serbia‘‘ / JV GP „PLANUM“ A.D & „RATKO MITROVIĆ – Niskogradnja“ d.o.o. – 2011.
Glavni projekat za izgradnju parkinga za putnička vozila na Trgu Amosa Komenskog i Školskoj ulici u Novom Sadu, JKP “Parking servis“ Novi Sad – 2011.
Glavni projekat autoputa E-75, na koridoru 10 Deonica: GP”Kelebija” – petlja ”Subotica Jug”, JP „PuteviSrbije“ Beograd – 2010.
Glavni projekat Autoputa E-75, od GP ”Horgoš” do Novog Sada (Koridor 10), od km 1+125 do km 108+000 Deonica 1 od km 1+125.00 do km 16+650.00 (DENIVELISANI UKRŠTAJI, REHABILITACIJA I NOVOGRADNJA), Ministarstvo za nacionalni investicioni plan – 2010.
Glavni projekat Autoputa E-75, od GP”Horgoš” do Novog Sada (Koridor 10), od km 1+125 do km 108+000 Deonica 2 od km 16+650.00 do km 28+000.00 (NOVOGRADNJA),Ministarstvo za nacionalni investicioni plan – 2010. Glavni projekat Autoputa E-75, od GP”Horgoš” do Novog Sada (Koridor 10), od km 1+125 do km 108+000 Deonica 3 od km 28+000.00 do km 49+550.00m (NOVOGRADNJA), Ministarstvo za nacionalni investicioni plan – 2010.
Glavni projekat Autoputa E-75, od GP”Horgoš” do Novog Sada (Koridor 10), od km 1+125 do km 108+000 Deonica 4 od km 49+550.00 do km 70+250.00 (DENIVELISANI UKRŠTAJI, REHABILITACIJA I NOVOGRADNJA) , Ministarstvo za nacionalni investicioni plan – 2010.
Glavni projekat Autoputa E-75, od GP”Horgoš” do Novog Sada (Koridor 10), od km 1+125 do km 108+000 Deonica 5 od km 70+250.00 do km 87+000.00 (DENIVELISANI UKRŠTAJI, REHABILITACIJA I NOVOGRADNJA), Ministarstvo za nacionalni investicioni plan – 2010.
Glavni projekat Autoputa E-75, od GP”Horgoš” do Novog Sada (Koridor 10), od km 1+125 do km 108+000 Deonica 6 od km 87+000.00 do km 108+000.00 (REHABILITACIJA I NOVOGRADNJA), Ministarstvo za nacionalni investicioni plan – 2010.
Glavni Projekat Autoputa E-75 (M-22) deonica: Lot 1.1 od km 108+000.00 do km 120+000.00 Faza II: od km 115+280.00 do km 120+000.00, Energoprojekt – Niskogradnja – 2010. Idejni projekat autoputa Bar – Boljare, dionica Smokovac – Uvač, Vlada Crne Gore, Direkcija za saobraćaj – 2009.
Glavni Projekat za izgradnju dve deonice nove (leve) trake Autoputa E-75 od GP ”Horgoš” do Novog Sada, od km 28+000 do km 38+000, od km 98+000 do km 108+000 , Ministarstvo za nacionalni investicioni plan – 2009.
Glavni projekat Ia faze UMP–a: Petlja Hipodrom, deotrase UMP–a od prelaska preko železničke pruge do petlje Hipodrom, veza UMP-a sa postojećim Bulevarom Vojvode Mišića, deo Požeške ulice od petlje Hipodrom do izdvajanja rampi kojima se ostvaruje veza sa Paštrovićevom ulicom i rampe Požeška–Paštrovićeva i Paštrovićeva–Požeška, sa pripadajućom infrastrukturom u Beogradu, JP „Putevi Srbije“ Beograd – 2009.
Idejni projekat Ib faze UMP-a: Požeška ulica od raskrsnice sa Ulicom Vladimira Radovanovića, do mesta spajanja sa rampama Požeška–Paštrovićeva i Paštrovićeva–Požeška, sa pripadajućom infrastrukturom u Beogradu, JP „Putevi Srbije“ Beograd – 2009.
Saobraćajnica za sportski centar u naselju dr Ivana Ribara sa pripadajućom infrastrukturom,JP „Putevi Srbije“ Beograd – 2009.
Glavni projekat poboljšanja magistralnog puta M – 3, Odžaci 2 (Despotovo)–Kula 1 (Bačka Palanka), deonica: ID 2028 /od čvora 2019/ Odžaci 2 (Despotovo), km 20+659, /do čvora 2020 / Kula 1 (BačkaPalanka) km 44+154, L=23,495 km, JP „Putevi Srbije“ Beograd – 2009.
Projekat izrade tehničke dokumentacije za pojačano održavanje kolovozne konstrukcije regionalnog puta R-115, deonica: Bela Crkva – Kaluđerovo, od km 137+356 do km 139+167.50, od km 139+669.86 do km 141+555.50, od km 142+438.00 do km 142+854.00, od km 143+916.35 do km 145+254.90, JP „Putevi Srbije“ Beograd – 2009.
Tehnička dokumenatcija za obnovu kolovozne konstrukcije magistralnog puta M-24, od km 243+590 do km 249+590, JP „Putevi Srbije“ Beograd – 2008.
Glavni projekat poboljšanja (modernizacije) naplatne stanice Vrčin na autoputu E-75, JP „Putevi Srbije“ Beograd – 2008.
Glavni projekat poboljšanja (modernizacije) naplatne stanice Markovac na autoputu E-75, JP „Putevi Srbije“ Beograd – 2008.
Glavni projekat poboljšanja (modernizacije) naplatne stanice Sirig na autoputu E-75, JP „Putevi Srbije“ Beograd – 2007.
Glavni projekat poboljšanja (modernizacije) naplatne stanice Kolari na autoputu E-75, JP „Putevi Srbije“ Beograd – 2007.
Glavni projekat poboljšanja (modernizacije) naplatne stanice Bubanj Potok na autoputu E-75, JP „Putevi Srbije“ Beograd – 2007.
Glavni projekat autоputa E-75 (M-22), deonica: Lot 1.1 od km 108+000 do km 120+000, faza I od km 108+000 do km 115+280, Energoprojekt – Niskogradnja – 2007.
Idejni i Glavni projekat mosta sa prilaznim saobraćajnicama na reci Đetinji u Užicu, JP „Direkcija za izgradnju“ – Užice – 2006-2007.
Idejni projekat autoputa E-75, deonica Feketić – Novi Sad od km 70+400 do km 108+000, JP „Putevi Srbije“ Beograd – 2006.
Tehnička dokumentacija za ojačanje kolovoza magistralnog puta M-1.9, deonica: Vršac-Vatin od km 92+913(stara 89+389) do km 95+924 (stara 92+400), JP „Putevi Srbije“ Beograd – 2006.
Tehnička dokumentacija za ojačanje kolovoza regionalnog puta R-124, deonica: Čenta-Baranda od km 0+000 do km 6+000, JP „Putevi Srbije“ Beograd – 2006.
Glavni projekat pešačkih staza u ulici Kralja Petra I od Novosadskog puta do Beogradske ulice u Novom Sadu, JP „Zavod za izgradnju grada“ – Novi Sad – 2006.
Glavni projekat za izgradnju kolovoza, trotoara i atmosferske kanalizacije, veza Ulice Veljka Petrovića i Petrovaradinske i Ulice Petrovaradinske u Sr. Mitrovici, JP Direkcija za izgradnju opštine Sremska Mitrovica – 2006.
Glavni projekat rehabilitacije – dogradnja magistralnog puta M-9, deonica: Maćedonce- Krivača, od km 262+069 do km 287+804, JP „Putevi Srbije“ Beograd – 2006.
Tehnička dokumentacija ojačanja kolovoza regionalnog puta R-124, deonica: Baranda-Opovo od km 7+755 do km 13+344, JP „Putevi Srbije“ Beograd – 2006. Glavni projekat rehabilitacije – dogradnje veze magistralnog puta M-24 sa Kačarevom, JP „Putevi Srbije“ Beograd – 2006.
Glavni projekat poboljšanja magistralnog puta, deonica: Zrenjanin 3 (Vršac) od km 102+800 do km 111+000, JP „Putevi Srbije“ Beograd – 2006.
Idejni projekat autoputa E-75, deonica GP Horgoš – Feketić od km 1+125 do km 70+400, Republička direkcija za puteve – Beograd – 2005.
Glavni projekat rehabilitacije – dogradnje magistralnog puta M-4, deonica: Loznica – Zavlaka, od km 531+992 do km 557+535, Republička direkcija za puteve – Beograd – 2005.
Glavni projekat obnove kolovozne konstrukcije R-112, Čoka – Crna Bara, od km 28+930 do km 39+605, Republička direkcija za puteve – Beograd – 2005.
Glavni projekat obnove kolovozne konstrukcije R-114.1 Bašaid – Torda, L=6954 m, Republička direkcija za puteve – Beograd – 2005.
Glavni projekat magistralnog puta M-22 (E-75), deonica: Batajnica – Beograd, deonica: od km 173+450 do km 176+800, Republička direkcija za puteve – Beograd – 2004.
Glavni projekat rehabilitacije – dogradnja regionalnog puta R-123, deonica: Nova Varoš – Aljinovići, od km 0+000 do km 21+043, Republička direkcija za puteve – Beograd – 2004.
Glavni projekat rehabilitacije – dogradnje magistralnog puta M-8, deonica: Aljinovići – Sjenica 1, od km 323+832 do km 338+81, Republička direkcija za puteve – Beograd – 2004.
Glavni projekat rehabilitacije – dogradnje magistralnog puta M-8, deonica: Sjenica 1 – DugaPoljana, od km 338+816 do km 362+707, Republička direkcija za puteve – Beograd – 2004.
Idejni projekat rehabilitacije – dogradnje magistralnog puta M-22.1, deonica: Bačka Topola – Feketić, Sektor 1: prolaz kroz Mali Iđoš od km 73+500 do km 76+600, Sektor 2: Lovćenac – Feketić od km 78+904 do km 81+400, Republička direkcija za puteve – Beograd – 2004.
Glavni projekat sanacije kolovozne konstrukcije magistralnog puta M-22.1, prolaz kroz Feketić, Republička direkcija za puteve – Beograd – 2003.
Novelacija glavnog projekta rekonstrukcije kolovozne konstrukcije desne trake autoputa E-75, deonica: Novi Sad – Beograd od km 112+700 do km 173+450, Republička direkcija za puteve – Beograd – 2003.
Glavni projekat rehabilitacije kolovozne konstrukcije magistralnog puta M-3, granica sa APV (Bogojevo) – Odžaci 1 od km 0+000 do km 20+363, Republička direkcija za puteve – Beograd – 2003.