Najznačajniji projekti

Radili smo na velikom broju projekata. Pružili smo brojne konsultantske usluge u oblasti putnog inženjerstva. Izvršili pregled tehničke dokumentacije i izradili izveštaje tehničke kontrole za iste. Vršili kontrolu gradnje u svojstvu nadzornog organa i uradili nekoliko tehničkih prijema. Spisak značajnijih projekata prikazujemo u narednoj tabeli.

Naziv projektne dokumentacijeNaručilacGodina
Izrada izveštaja komisije za tehnički pregleda za 8 saobraćajnih priključaka na državne puteve SSG u vlasništvu NIS adITS Inženjering i Tehnički Servisi d.o.o.2023.
Ponuda za  izradu izmene tehničkog rešenja poddeonice od km 30+650.07 do km 31+091.90 Glavnog projekta pojačanog održavanja državnog puta IB-39, deonica Babušnica – Svođe, od  km 25+851 do km 45+385.00, L=19,534km  TRACE GROUP HOLD PLC2023.
Izrada projektno tehničke dokumentacije za izgradnju biciklističke staze Banja Junaković, SvilojevoOpština Apatin2023.
Vršenje stručnog nadzora na izgradnji saobraćajnica unutar kompleksa Univerexporta u Sremskim Karlovcima„MOD ARHITEKT“ D.O.O.2023.
Projekat saobraćajinca za dogradnju, rekonstrukciju i adaptaciju poslovnog objekta u ulici omladinskih brigada br.86 u Beogradu“BEOEXPERT” D.O.O.2023.
Projekat saobraćajnih površina za rekreativni park kod SPENS-a u Novom Sadu“DBA”D.O.O2023.
Projekat saobraćajnica za skladišno proizvodno poslovni objekat P+1 za Investitora Roloplast Mošić u Sremskoj Mitrovici“PENTA.GE.CO” D.O.O2023.
Izrada projekta privremene saobraćajne signalizacije za izdavanje odobrenja za privremenu rezervaciju parking mesta u Ulici Antona Čehova 37 u Novom SaduDOO PIP NOVI SAD2022.
Izrada Projekta izvedenog objekta (PIO) za projekat pojaèanog održavanja državnog puta IIA 114, deonica: Ðurðevo – Šajkaš, km 27+160 – km 31+981, L=4.821 km„VOJVODINAPUT – BAČKAPUT“ D.O.O.2022.
Izrada projekta izvedenog objekta (PIO) za radove izvedene na deonici puta Sivac-Stapar od km 2+110.00 do km 3+970„EXTRA-AUTO TRANSPORT“ D.O.O.2022.
Izrada projekata saobraćajnica i pešačkih komunikacija u zoni „Nove banje“ u KO Vrdnik„DBA“ D.O.O.2022.
Izrada projekta privremene saobraćajne signalizacije sa zauzećem javne površine u Ulici Bogdana Šuputa u Novom SaduENTERIJER JANKOVIĆ2022.
Vršenje stručnog nadzora na rekonstrukciji dela saobraćajnih površina i atmosferske kanalizacije u okviru kompleksa „Hemofarm“ na k.p. 9690/1 K.O. Vršac, Opština VršacHEMOFARM A.D. Beogradski put bb, 262022.
Vršenje stručnog nadzora za rekonstrukciju/dogradnju saobraćajnica unutar bivše kasarne u VršcuCelanova Capital doo Vršac2022.
IDP – Idejni projekat izmeštanja i rekonstrukcije državnog puta IB reda br.21 u zoni uticaja izgradnje brane i akumulacije Pambukovica sa pratećom infrastrukturomJavno vodoprivredno preduzeće Srbijavode Beograd2022.
Izrada tehničke dokumentacije (projekti za table obaveštenja) sa pribavljanjem svih neophodnih saglasnosti i rešenjem Ministarstva saobraćaja za 7 stanica za snabdevanje gorivom„EKO SERBIA“ A.D.2022.
Izrada projekta privremene saobraćajne signalizacije u toku izvođenja sportske manifestacije – priredba na putu (auto trka na brdskim stazama Brus – Brzeća 2021) na državnom putu II reda broj 212.SPORTSKI AUTO I KARTING SAVEZ SRBIJE2022.
Izrada projekta saobraćajnog priključka na državni put za priključenje kompleksa na k.p. 404/1 K.O. Milićevo SeloSTEFAN D.O.O.2021.
Projekat saobraćajnica za poslovni kompleks – Supermarket Super Vero na k.p. 3850/8 u Novom Sadu“ELING PLAN” D.O.O2021.
Izrada geotehničkog elaborata, geodetskih podloga i projekta kolovozne konstrukcije za rekonstrukciju – rehabilitaciju ulica Dositejeva, Dimitrija Tucovića i dela Zelene Gore koje su deo državnog puta IB reda br. 23. Dupli kolovoz za svaki smer, dužina deonice L=3.5kmGrad Kraljevo iJP za uređivanje građevinskog zemljišta „Kraljevo“2021.
Vršenje stručnog nadzora na izgradnji pristupnih saobraćajnica PP3, PP4, PP5 i PP10 kao i servisnih puteva SP1, SP2,  SP3, SP4, SP5, SP6 i SP7 SP9, SP10, SP12, sve na teritoriji Opštine Golubac i deo PP10, SP17 i SP18, sve na teritoriji Opštine Kučevo a sve za potrebe izgradnje i eksploatacije Vetroelektrane „Krivača”. Ukupna dužina saobraćajnica L~30km.IVICOM ENERGY DOO Beograd2021-2023
Projekat saobraćaja i saobraćajne signalizacije za vreme izvođenja radova na državnom putu IB reda br.22, deonica Raška – Novi Pazar„Novi Pazar – put“ doo2021.
PZI – Projekat za izvođenje za rekonstrukciju dela saobraćajnih površina i atmosferske kanalizacije u okviru kompleksa „Hemofarm“ na k.p. 9690/1 K.O. Vršac, Opština VršacHEMOFARM A.D. Beogradski put bb, 262021.
Elaborat rehabilitacije sa rešenjem odvodnjavanja površinske vode predstavlja deo državnog puta IIA reda broj 181 od  km 2+850 do km 4+300, L=1.45kmStrabag d.o.o. Beograd Ogranak putevi Čačak2020.
IDR – Za izgradnju saobraćajnih priključaka stanice za snabdevanje gorivom „Sokolići 1″ na državni put IA reda broj 2 (Autoput “Miloš Veliki”)NIS a.d.  Novi Sad 2020.
PGD – Projekat privremene saobraćajne signalizacije za vreme izvođenja za gradnju objekata distributivne gasovodne mreže DGM  “Popinci ” pritiska MOP 4barJP „Srbijagas“  Novi Sad  2020.
Projekat privremene saobraćajne signalizacije za vreme izvođenja radova na izgradnji Miljkutskog nadputnjaka“Koridori Srbije – Putevi Srbije“ Beograd2020.
PIO – Projekat privremene saobraćajne signalizacije za izgradnju Autoputa E-75, deonica: leva traka deonice granični prelaz “Кelebija” – petlja “Subotica jug”, SEКTOR 1: granični prelaz “Кelebija” – ukrštaj sa državnim putem IB-12 (M-17.1), od km 1+320 do km 12+800“Koridori Srbije – Putevi Srbije“ Beograd2020.
PIO – Projekat rehabilitacije puteva i unapređenja bezbednosti saobraćaja državnog puta IB29, deonica: Aljinovići – Sjenica, od km 39+100 do km 52+900JP „Putevi Srbije“ Beograd2020.
Projekat saobraćaja i saobraćajne signalizacije u toku izvođenja radova na državnom putu IB-15 za preusmerenje saobraćaja u Kuli zbog potpune obustave saobraćaja, deonica: Kula (Bačka Topola)-Vrbas (Savino Selo), od km 63+696 do km 73+852JP „Putevi Srbije“  Beograd2020.
IDR – Za izgradnju kanalizacione mreže naselja Malog Crnića, Velikog Crnića i SalakovcaOpština Malo Crniće2020.
Projekat o zatečenom objektu za jednosmerni saobraćajni priključak za potrebe priključenja stanice za snabdevanje motornih vozila gorivom na državni put IB reda broj 22, k.p. 2625 K.O. Miločaj“TRM MEDIC CO” d.o.o. Beograd2019.
Projekat o zatečenom objektu za dvosmerni saobraćajni priključak za potrebe priključenja k.p. 1590/77 K.O. Bratinac u vlasništvu “JIGZ Group” d.o.o. Bratinac (Benzinska stanica „P&F”), na državni put IB reda broj 34, k.p. 2929 K.O. Bubušinac“JIGZ GROUP” d.o.o. Bratinac2019.
PGD – Projekat za građevinsku dozvolu za izgradnju parkirališta sa pratećom infrastrukturom u ulici Mikole Kočiša u Novom Sadu na k.p. 7663/1 K.O. Novi Sad IJKP „PARKING SERVIS“ Novi Sad2019.
PGD – Projekat za građevinsku dozvolu za izgradnju saobraćajnog priključka (uliv/izliv) sa k.p. 697/2 K.O.Vranići na državni put IIB reda br. 356, Brezna (Srezojevci) – Trbušani na k.p. 797 K.O. Vranić“OLI OGI XXI” Vranići, Čačak2019.
PGD – Projekat za građevinsku dozvolu za izgradnju saobraćajnog priključka (uliv/izliv) sa k.p. 2847 K.O. Gornja Rogatica na državni put IIA reda br. 106, Kljajićevo – Bački Sokolac na k.p. 2967 K.O. Gornja Rogatica“SERAGRO” d.o.o.  Novi Sad2019.
Tehnička dokumentacija poboljšanja državnog puta IA – A1 (E-75), Horgoš – Novi Sad (desna strana), Deonica od km 1+125 do km 14+800, L=13,68km i od km 27+850 do km 54+175, L=26,32km, ukupno L=40,00km, širine 11,00m  JP „Putevi Srbije“ Beograd  2019.
PGD i PZI – Projekat za izvođenje za saobraćajne površine sa javnim osvetljenjem i pratećom infrastrukturom u Ulici kralja Petra I u Veterniku na k.p. 2169/2, 2167, 1384/1, 1389, 2168/2,2166, 2165, 521, 2164, 461, 2163, 419, 391/2, 2162, 1669/2, 377/1, 377/7, 377/8 i 2153/5 K.O. VeternikGradska uprava za građevinsko zemljište i investicije, Stevana Branovačkog 3, Novi Sad  2018-2020  
PZI – Projekat za izvođenje pešačke staze na k.p.7663/1 i delu k.p. 2398 u Odžacima Direkcija za izgradnju Odžaci, Knez Mihajlova 24, 25250 Odžaci2016.
Projekat izvedenog objekta, dogradnja (P) i nadgradnja (Pk) objekta vrtića „Radost“ u Srbobranu (87.23m2 + 294.00m2), Ulica Jovana Popovića br.9, SrbobranOpština Srbobran, Ulica Trg Slobode 2, Srbobran2014
Projekat izvedenog objekta, Objekat za sport i fizičku kulturu (P)-br.1, pomoćna zgrada-br. 2, pomoćna zgrada-br. 3, tribine-br.4, tribine-br.5, Ulica Železnička bb, TurijaOpština Srbobran, Ulica Trg Slobode 2, Srbobran2014
Projekat izvedenog objekta, Objekat za sport i fizičku kulturu (svlačionice) (P), Ulice Braće Jockov bb, NadaljOpština Srbobran, Ulica Trg Slobode 2, Srbobran2014
Projekat izvedenog objekta, pijaca i pomoćni objekat u okviru pijačnog prostora u Srbobranu (93.96m2 + 1213.08 m2), Popovača venac bb, SrbobranOpština Srbobran, Ulica Trg Slobode 2, Srbobran2014
Projekat izvedenog objekta, stambeni objekti (P), Ul. Đorđa Bastića br.2 i br.4 (66.11m2 + 67.03 m2), SrbobranOpština Srbobran, Ulica Trg Slobode 2, Srbobran2014
Tehničke dokumentacije poboljšanja raskrsnice opštinskog puta Odžaci-Ratkovo i državnog puta II reda broj 106 na ulasku u Odžake iz smera Ratkova (izrada rešenja kružne raskrsnice)JP Direkcija za izgradnju Odžaci2013
Glavni projekat rekonstrukcije i uređenja centra Bačkog GračacaJP Direkcija za izgradnju Odžaci2013
Glavni projekat rekonstrukcije i uređenja centra DeronjaJP Direkcija za izgradnju Odžaci2013
Glavni projekat rekonstrukcije Ulice Jurija Gagarina u Centralnom delu OdžakaJP Direkcija za izgradnju Odžaci2013
Glavni projekat za izgradnja objekta za reciklažu motornih vozila u RumiPrivatni investitor2013
Glavni projekti pristupnih puteva do tehnoloških objekata magistralnog gasovoda „Južni tok“ (L≈15km)Meridian projekt d.o.o. Sombor2013
Glavni projekat saobraćajnih površina rehabilitaciono-turističkog odmarališta „Sanitas“ u nacionalnom parku „Fruška gora“ na području K.O. IrigPrivatni investitor2012
Projekat za preusmerenje saobraćaja u slučaju zatvaranja dela Ulice Beogradski kej u novom SaduAZVI S.A. – ogranak Novi Sad2012
Glavni projekat za sportsko rekreativno turistički kompleks „Štrand“ kod BogojevaJP Direkcija za izgradnju Odžaci2011
Glavni projekat za izgradnju parkinga za putnička vozila na Trgu Amosa Komenskog i Školskoj ulici u Novom SaduJKP “Parking servis“ Novi Sad2011