Vršimo revizije projekata puta sa aspekta bezbedonosnih karakteristika puta što podrazumeva nezavisnu, formalnu i sistematsku proveru projekata puta sa aspekta bezbednosti saobraćaja. Sprovodi se u svim fazama projektovanja tehničke dokumentacije (IDP – Idejni projekat, PGD – Projekat za građevinsku dozvolu i PIO – Projekat izvedenog objekta): od planiranja, do početnog upravljanja putem. Cilj revizije bezbednosti saobraćaja jeste identifikacija potencijalnih problema bezbednosti saobraćaja i otklanjanje takvih problema u što ranijim fazama projektovanja.

Vršimo provere bezbednosti saobraćaja što podrazumeva nezavisnu, formalnu i sistematsku proveru elemenata postojećeg puta sa aspekta bezbednosti saobraćaja. Cilj sprovođenja provere je identifikacija svih nebezbednih elemenata puta koji mogu doprineti nastanku ili težim posledicama saobraćajne nezgode, predlaganje odgovarajućih mera koji će doprineti unapređenju stanja bezbednosti saobraćaja na putu.

Izrađujemo izveštaje o nezavisnoj oceni uticaja javnog puta na nastanak saobraćajne nezgode sa poginulim licima.