Obavljamo stručni nadzor za objekte niskogradnje u fazama pripremnih radova, građevinskih i građevinsko zanatskih radova, ugradnje instalacija i drugih radova koji se izvode u toku građenja objekata. Naš tim obavlja stručni nadzor kroz:

1) kontrolu da li se građenje vrši prema građevinskoj dozvoli ili rešenju o odobrenju za rekonstrukciju, kao i blagovremeno preduzimanje mera u slučaju odstupanja izvođenja radova od tih projekata;
2) kontrolu i proveru kvaliteta izvođenja svih vrsta radova i primenu propisa, standarda i tehničkih normativa i propisa;
3) kontrolu i overu količina izvedenih radova ili stepena izvedenosti radova;
4) proveru da li postoji dokumentacija kojom se dokazuje kvalitet ugrađenih materijala;
5) kontrolu i proveru kvaliteta izvedenih radova koji se, prema prirodi i dinamici izgradnje objekta, ne mogu proveriti u kasnijim fazama izgradnje objekta;
6) davanje potrebnih uputstava izvođaču radova;
7) redovno praćenje dinamike gradnje objekta i usklađenosti sa ugovorenim rokovima;
8) saradnju sa projektantom radi obezbeđenja pravilne realizacije projektantskog koncepta objekta, kao i saradnju sa izvođačem radova pri izboru detalja tehnoloških i organizacionih rešenja za izvođenje radova;
9) saradnju sa izvođačem radova i projektantom u pripremi projekta izvedenog objekta;
10) rešavanje drugih pitanja koja se pojave u toku građenja, odnosno izvođenja radova;