Tehnički pregledi objekata


Obavljamo tehničke preglede objekata saobraćajnih površina za koje je izdata građevinska dozvola, odnosno rešenje iz člana 145. Zakona o planiranju i izgradnji, a sve u svrhu izdavanja upotrebne dozvole. Tehničkim pregledom objekta vršimo proveru potpunosti tehničke i druge dokumentacije za izvođenje radova. Tehnički pregled vršimo nakon kompletno završenog objekta a isto tako možemo da vršimo i uporedo sa izvođenjem radova.